Kerkconcert Het Strijps Kamerkoor.

Evenementen
  • Zondag 19 mei
    Lambertuskerk te Vessem (www.behoudlambertuskerkvessem.nl)
    Aanvang 15.00 uur, toegang vrij, collecte na afloop
Programma nog te bepalen