KW-Café: Floris Alkemade

Evenementen
De directe aanleiding voor het KW-Café om de Rijksbouwmeester Floris Alkemade uit te nodigen was zijn visie op ‘perspectieven voor het platteland’ . Brabant en onze plattelandsregio de Kempen zijn voorbeelden waar nieuwe perspectieven en plannen hard nodig zijn. Alkemade organiseerde hiervoor in 2017 Brood&Spelen,  een prijsvraag voor de herinrichting van een leefbaar platteland. Immers, veel boeren stoppen, stallen komen leeg en het platteland dreigt te ontvolken en het platteland is een potentieel broeinest van innovatie, nergens vind je zoveel creativiteit en nergens zoveel startups!