Eersel, Parel van de Kempen

Een van de Acht Zaligheden
Eersel

Ontdek de mooie plekjes in Eersel!

een van de Acht Zaligheden

Het dorp Eersel heette in 712 Ereslo. Een “lo” is een hoogte, aan 3 zijden door lage grond omgeven. Eersel wordt voor het eerst vermeld in een schenkingsakte in het jaar 712. Daarin geeft Aengelbertus zijn bezit –enkele huizen met erf en 3 lijfeigenen met vrouw en kinderen- aan Willibrordus. Deze droeg op zijn beurt de geschonken bezittingen weer over aan de abdij van Echternach in het tegenwoordige Luxemburg. In 2013 vierde Eersel haar 1300 jarig bestaan.

De historische kern (de Markt en het Hint) is op 19 oktober 1967 uitgeroepen tot beschermd dorpsgezicht met als doel het behoud en het voortbestaan van deze karakteristieke omgeving te waarborgen. De pittoreske dorpskern met zijn charmante kinderkoppen en lindebomen heeft een mooie oude dorpspomp, kiosk, vele monumenten, de Protestantse kerk en de Mariakapel. De vele terrasjes en restaurants nodigen de inwoners en bezoekers uit om te komen genieten van het idyllische centrum en u wordt er gastvrij, gemoedelijk en Bourgondisch ontvangen.

Bezienswaardigheden
De karakteristieke Mariakapel op de Markt is gebouwd in 1464. Deze kapel heeft van 1629 tot 1957 opvolgend dienst gedaan als gevangenis, bewaarplaats voor brandspuit en als raadhuis. De glas-in-lood ramen laten de geschiedenis van Eersel zien.
Onmisbaar voor de sfeer van de Markt zijn de bestrating van charmante kinderkopjes, de fraaie hardstenen dorpspomp uit 1864, de gezellige boterlinde en de muziekkiosk.

Aan de andere kant van de Markt, richting de Dijk, staat sinds 1813 het protestante Lodewijkskerkje, genoemd naar Lodewijk Napoleon die de opdracht gaf voor de bouw. In 1861 is het kerkje volledig gerenoveerd. Er worden nog steeds kerkdiensten gehouden.

Het pand op de Markt waarin TIP Eersel is gevestigd, is van oorsprong een oude Kempische boerderij, ook wel een “armeluishuisje” genoemd. Voor dit pand staat sinds 1969 het beeld van de Pronte Vrouw, vervaardigd door Guus Hellegers.
“Zij is een vrouw die hoort op het Brabantse land: zorgzaam, onbaatzuchtig, berustend, arm en gemoedelijk. Met wijsheid leidt zij haar gezin en met de hand op de knip beheert zij de schamele bezittingen. Dankzij haar is haar man een contente mens.”

Midden op de Markt voor de boterlinde staat het beeldje van de Contente Mens. Het bronzen beeld is in 1957 gemaakt door Richard Bertels. De beeltenis van een rond boertje met een pet op, de handen op de rug, de blik niet fier voorwaarts gericht, maar eerder kalmpjes ondergedompeld in een soort oneindig niets. De Contente Mens is geïnspireerd op het Eerselse volkslied en is een onmiskenbaar symbool voor de Kempische volksaard.

“Hij is niet tegen het nieuwe, niet tegen de vooruitgang,
niet tegen de aardse geneugten doch is tegelijk levenswijs.
Het leven zowel als zijn aard maakte hem enigermate filosofisch berustend.
Hij laat zich niets wijsmaken, verwacht niet te veel, doch verheugt zich over het goede om hem heen
en dat alles vormt zijn tevreden zijn, zijn content zijn.”

Het Kempenmuseum De Acht Zaligheden laat u kennis maken met het Kempische boerenleven zoals het was tussen 1850 en 1950. Bovendien vindt u achter het pand een kruidentuin, boomgaard, moestuin en bloemenhof en er zijn veel oude volksspelen waarmee iedereen zich kan vermaken.

De rooms-katholieke kerk Sint Willibrordus staat niet in het centrum van Eersel, maar net daarbuiten. De kerk wordt voor het eerst in de archieven vermeld in 1308. De huidige kerktoren werd in 1381 gebouwd. Studies hebben aangetoond dat eerst de toren gebouwd is en pas later de bakstenen kerk aan de toren is vast gebouwd.
In de loop der eeuwen is er heel wat aan de kerk gesleuteld en is ze door heel wat rampen getroffen. Zo werd in de 16e en 17e eeuw dorp en kerk ernstig geplunderd door Spaanse troepen en staatse legers. Verder is er een tijd geweest (1708–1718) dat de kerk open heeft gelegen nadat door een storm de torenspits op de kerk was gevallen. De meest recente restauratie was in 1981. In de kerk staat nog altijd een origineel Smitsorgel uit 1852.

De cultuurgeschiedenis ligt in Eersel letterlijk op straat. De Parels liggen verspreid door het dorp zodat dwalen door Eersel een belevenis blijft waar ook het onverwachte een kans krijgt.
De Parels zijn alledaagse voorwerpen die vertellen over de geschiedenis van de plek waar ze zich bevinden. Zo vormt iedere Parel een schakel tussen nu en toen. De Parels van Eersel zijn gemarkeerd door bronzen noppen in de bestrating waarop een driehoekje in de richting van het voorwerp wijst.
Er is een plattegrond en gids met achterliggende informatie verkrijgbaar bij TIP Eersel.
BELEEF EERSEL
We hebben 0 resultaten voor je gevonden.