Stroomgebied Kleine Beerze

Natuurgebied
De naam Beerze werd al in 1545 gebruikt door keizer Karel V en is vermoedelijk afgeleid van berne (bron) of barne (branden). Barne verwijst naar de aanwezigheid van veen (turf), dat vroeger dienst deed als brandstof voor de kachel. Het veen werd gevormd in de laaggelegen gebieden rond de beek.
Zij begint bij Duizel en loopt langs Hoogeloon en Vessem en tussen Oostelbeers en Middelbeers naar het Landgoed Baest, waar zij in de Beerze uitmondt. In tegenstelling tot de (Groote) Beerze loopt de Kleine Beerze voornamelijk door agrarisch gebied en is dan ook vrijwel geheel gekanaliseerd. Een zijbeek is de Kleine Aa, die bij Hoogcasteren in de Kleine Beerze stroomt.
Reeds vóór 1850 zijn de meeste bochten in de bovenloop rechtgetrokken, terwijl in het kader van de ruilherverkaveling tussen 1960 en 1970 de laatste bochten weggehaald zijn en de beek werd verdiept en verbreed om snelle waterafvoer mogelijk te maken. Er zijn toen ook zeven stuwen aangelegd.
Het Herinrichtingsplan voorziet in hermeandering over een lengte van ongeveer 5 km ten zuiden van Vessem, dat is stroomopwaarts tot Den Aard. Hier zal na 2008 een Ecologische Verbindingszone worden geschapen die de Cartierheide met het natuurgebied Dal van de Kleine Beerze verbindt. Ook zal de waterkwaliteit worden verbeterd.
Ten zuiden van Den Aard is er nooit meandering geweest, en hier zal de beek smaller en ondieper worden gemaakt, zodat ze niet droog komt te staan.